Helly hansen regntøj dame college

Helle Hermansen Psykolog

Saturday, 03-Oct-20 23:54:22 UTC

Desuden arbejder jeg med Somatic Experiencing, som er en metode bearbejdning af traumer. Jeg er uddannet cand. psych., medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet under Sundhedsministeriet. Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, det vil sige, at du ikke kan få tilskud, hvis du bliver henvist fra din egen læge. Hvis du har en sundhedsforsikring enten privat eller gennem dit arbejde, vil den i mange tilfælde kunne dække et antal psykologsamtaler.

Helle hermansen psykolog knives

Jeg tilbyder rådgivning, terapi og hjælp til personlig udvikling til unge og voksne. Jeg kan hjælpe dig, hvis du lider af stress, lever med kroniske smerter eller har en kronisk sygdom. Jeg kan også hjælpe dig, hvis du har lider af depression eller angst, har lavt selvværd, er i krise eller har mistet et menneske tæt på dig. Endvidere kan jeg hjælpe dig, hvis du har været ude for en traumatisk oplevelse, som du har brug for at få bearbejdet. Jeg tilbyder kurser i mindfulness (bevidst nærvær). Her lærer man forskellige metoder til træning af opmærksomhed. Det kan give større indre ro og frihed for tankemylder. Det er virksomt i forhold til angst, stress, forebyggelse af depression og når man skal lære at leve med en kronisk sygdom eller kroniske smerter. Jeg tilbyder desuden kurser i Mindful eating, hvor bevidst nærvær anvendes til at give et roligt, men stabilt vægttab. Jeg er i mit arbejde inspireret af kognitiv terapi og eksistentiel tankegang. Jeg arbejder endvidere individuelt med bevidst nærvær, opmærksomhedstræning og meditative teknikker.

Først og fremmest tager jeg altid udgangspunkt i, hvilken problemstilling, du kommer med. Jeg ser et behandlingsforløb som et samarbejde, hvor du kommer med din vilje og motivation til at gøre noget ved de vanskeligheder du står i. Jeg kommer med det trygge og omsorgsfulde rum, hvor dine tanker, følelser og handlinger aldrig bliver dømt, men i stedet behandlet med venlighed og nysgerrig undren, hvilket er den bedste måde at komme til at forstå sin måde at tænke, føle og handle på. Jeg kommer også med de metoder, som skal til for at du får det bedre. Således kan du i trygge rammer blive klogere på dig selv og hvad der skal til for at komme videre med din problemstilling. Jeg arbejder primært med metoder fra kognitiv terapi, eksistentiel psykologi, mindfulness og somatic experiencing. Kognitiv terapi er en terapiform, som er meget virksom ved behandling af depression og forskellige angsttilstande. Her handler det om at forstå, hvordan vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger hænger sammen, samt ændre ufleksible og uhensigtsmæssige regler og antagelser, som man har om sig selv, andre mennesker eller verden i almindelighed.

 • Åbningstider
 • Psykolog stavanger
 • Hornfisk
 • Drivhus med fundament der kan stilles op ad væggen
 • Berg trampolin tilbehør
 • Helle hermansen psykolog gt
 • Psykolog
 • Mørup ure og guld horsens
 • Helle hermansen psykolog and son
 • Udlejning af garage kobenhavn 2
 • Metoder | Psykolog Helle Hermansen
 • Rundt tæppe ulg.ac

Hvis det ikke sker hos mig, lægges der transportomkostninger til efter statens regler. Redigerings og tekstarbejde: Jeg tilbyder også bistand til tekst- og redigeringsarbejde. Her arbejder jeg med udgangspunkt i en timepris på 350 kr. men konkrete aftaler med rabat i forhold til større arbejder vil kunne aftales konkret efter aftale.

Konsulent, autoriseret psykolog, Ph.d, Dr. pæd. Mads Hermansen | Historiefortællingen om….

Psykolog i Aarhus C & Odder – individuel terapi til voksne, unge & børn, parterapi, familierådgivning, coaching, supervision & kurser. Jeg tager afsæt i en bred klinisk, teoretisk og menneskelig erfaring fra flere år i privat praksis. I trygge og professionelle rammer i klinikfællesskabet Huset Blachs Gaard, Aarhus C samt på Lindebakken i Odder. Du har mulighed for at modtage terapi såvel face-to-face som via video- eller telefonkonsultationer og walk-and-talk. Dette selvfølgelig med de hensyn og sikkerhedsforanstaltninger, som sundhedsstyrelsen anbefaler. Mærker du symptomer på angst, depression, stress eller udbrændthed? Oplever du sorg og krise i forbindelse med svære livsforhold? Eller har du brug for at arbejde med dit selvværd og øge livskvaliteten? Så kan terapi være en hjælp for dig. Med udgangspunkt i netop dit problem og dine ønsker har jeg mulighed for at integrere metoderne Kognitiv terapi, ACT, Mindfulness & Hypnoterapi. Dette med fokus på nærvær, accept og sammenhængen mellem tanker, følelser og handling.

Det gjaldt både det samlede antal kilo løftet om dagen og ved enkelte løft over 20 kg, " siger Mette Juhl. Risiko ved personløft Tidligere lød anbefalingerne fra Arbejdstilsynet, at gravide ikke måtte løfte mere end 12 kg ad gangen og ikke mere end 1. 000 kg om dagen. I de nuværende retningslinjer er der ingen præcise grænser for, hvor meget gravide må løfte, fordi der ikke er videnskabelig evidens for lige præcis de ovennævnte grænser. "Det er sådan set fornuftigt nok, men på den anden side giver det et rådgivningsproblem for læger, jordemødre og arbejdspladsen. For her mangler man vejledning og retningslinjer. Derfor ville det være smart at kigge på de her retningslinjer igen, " siger Mette Juhl. Hun oplyser, at man ud fra resultaterne fra dette ene studie skulle fraråde gravide kvinder at løfte enkelte ting over 20 kg og over 100 kg i alt om dagen. Forskerne så også på, om løft af personer betød noget for abortrisikoen. De fandt, at blandt kvinder i jobs med personløft var der en næsten tredobbelt risiko for tidlig spontan abort sammenlignet med ingen løft eller med løft op til 100 kg om dagen.

Forretningsgrundlag Foredrag temaer: Narrativ læring Den gode undervisning Coaching og vejledning Historien om vores liv Om at overkomme livet Den gode død Andre temaer efter forhandling og aftale Et foredrag koster 8000 kr. + transport efter statens regler. Udviklingsarbejder og forskning: Efter forhandling (som altid er gratis) tilbyder jeg deltagelse i og ledelse af større eller mindre projekter med udvikling/forskning i forhold til undervisning, ledelse og projektudvikling. Konkret prissættelse tager udgangspunkt i en dagpris på 15. 000 kr. men ved mere end en dag aftales der konkret fx vil et ugeforløb (5 hele dage) almindeligvis ligge i omegnen af 50. 000 kr. Coaching og supervision: Jeg tilbyder coaching og vejledningsseancer for enkeltpersoner eller grupper af ledere (herunder skoleledelser), psykologer, undervisere og projektmagere. Udgangspris for en time er 1000 kr. for enkeltpersoner og 1200 for grupper, men også her vil aftalte forløb indebære rabat, fx en skoleledelse med otte seancer vil ligge i området 7000 kr.

Født 1961. Uddannet psykolog fra Københavns Universitet 1993, før dette 3 års studier på Medicin. Medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet under Sundhedsministeriet.

Når man forstår det bedre, kan man bedre handle på en hensigtsmæssig måde og der i gennem komme fri af sin angst og/eller depression Eksistentiel psykologi bruges ved forskellige slags kriser og tab og kan hjælpe til en større accept af, hvad der er sket eller er sket og med at finde fodfæste i det nye, som altid sker i og efter en krise. Mindfulness anvendes blandt andet til behandling af stress, da det kan bruges til at bringe både krop og sind i ro. Somatic Experiencing bruges ved behandling af traumer, bilulykker, komplicerede operationer, naturkatastrofer og krig. Det er en metode, hvor man arbejder med at forbinde krop og tanker/følelser på en meget blid måde og som bidrager til, at nervesystemet falder til ro.

Det kan således hjælpe dig/jer til at forløse og forandre gamle, ubehagelige følelsesmæssige traumer/reaktioner. Som erfaren psykolog i Aarhus C giver jeg desuden en mulighed for at udvikle stærkere livsstrategier – og terapien vil være orienteret mod at udvikle redskaber til at udnytte dine ressourcer. Samt arbejde med og håndtere dine udfordringer her og nu og i fremtiden. Det er vigtigt, at du føler dig tryg og forstået. Centrale værdier i mit arbejde er derfor at skabe tillid og nærvær. Udgangspunktet for første samtale vil altid være, at vi i fællesskab kan tegne et billede af problemstillingen. Dette kan medføre lettelse og samtidig give et overblik over det videre terapeutiske forløb. Det vil være individuelt, hvor ofte og hvor lang tid et terapiforløb varer. Det snakker vi om. Jeg modtager privatbetalende klienter samt forløb betalt af forsikringer, fagforeninger, virksomheder og offentlige institutioner.