Helly hansen regntøj dame college

Hvad Er Romantikken

Saturday, 03-Oct-20 14:22:07 UTC

E. T. A. Hoffmann. Radering fra 1823 efter et selvportræt. Romantik er en periode, epoke, i europæisk kulturhistorie med højdepunkt i årene omkring 1800 og nogle årtier frem. Periodens udstrækning og betydning inden for den nationale litteratur kan være forskellig fra land til land. Epoken har forvarsler fra ca. 1740 og efterslæt til langt op i 1800-t. afhængigt af forskellige kunstvidenskabers tradition. Romantik er afledt af adjektivet romantisk, der oprindelig i 1700-t., anvendtes om noget mærkeligt og fremmedartet, noget, der var "som i romanerne" og altså ikke som i virkeligheden; hos Jean-Jacques Rousseau og andre brugtes det om steder og landskaber, der kalder på fantasien. Herfra har ordene romantisk og romantik bevaret deres karakter af at pege hen på noget andet end det umiddelbart forhåndenværende, og de bruges derfor også om en særlig følelsesfylde, ofte forbundet med kærlighed og længsel, udtrykt i drøm og anelse hinsides det konkrete. At de stadig anvendes således, skyldes så igen, at kunst fra den romantiske epoke har sat sig varige spor; romantikken har vist sig at være mere end blot en historisk epoke, snarere er den romantiske begrebsverden det grundlag, som både de moderne bevægelser omkring 1900 og store dele af 1900-t. s kunst- og værkforståelse fortsat opererer ud fra.

Hvad er romantikken restaurant

Romantikken danner optakt til den moderne tid, som politisk markeres af Den Franske Revolution i 1789 og senere, økonomisk, af den begyndende industrialisme og liberalisme. Romantikken reagerer — på mangfoldig og langtfra entydig vis — på en verden, som bliver mere dynamisk, og hvis værdier derfor hele tiden omvurderes. Hverken den overleverede religion eller oplysningstidens rationalisme opleves som tilstrækkelige verdensforklaringer, hvad der dog ikke udelukker, at religionen søges genoplivet, eller at tankevirksomheden er intens, også når det gælder nye videnskabelige opdagelser. Romantikken udtrykker både splittelse og længsel efter harmoni. En ny individualisme baner sig vej, men frigørelsen opleves samtidig som isolation. Dette kan igen afføde en stræben efter kollektive fortolkninger i især katolsk religion, i filosofi (fra Friedrich Wilhelm Joseph Schellings naturfilosofi til Georg Wilhelm Friedrich Hegels og Karl Marx' historiefilosofi) og i politik (nationalisme, som sine steder dateres tilbage til en gylden middelalder, samt socialisme) eller videnskab, fx elektromagnetismen som vidnesbyrd om "ånden i naturen".

Hvad er romantikken pictures

 1. Hvad er en blog
 2. PH lampe – Se de smukke Poul Henningsen lamper her
 3. Understrygning af tag office
 4. Surfboard med sejl
 5. Hvad er romantikken full
 6. Hvad er romantik analyse
 7. Fjernelse af fastklemt papir
 8. Hvad er happy ending
 9. Hvad er innovation
 10. Hvad er romantikken form
 11. Hvad er stress
 12. Hvad er romantikken

Hvad er cms

George Gordon Byron. Kobberstik af Alonzo Chappel, New York ca. 1830. Novalis. Med drømmen om den blå blomst i romanen Heinrich von Ofterdingen skabte Novalis romantikkens centrale længselssymbol. Koloreret kobberstik af Eduard Eichens (1804-77) efter et samtidigt, anonymt maleri. Tyskland. Moritz von Schwind Im Walde; maleri, 1848. Ynglingen i naturen, med bare ben, poetisk henslængt, blæsende i sit horn: en idyllisk, men ved de meget krogede træer nok også antydningsvis skummel scene, ganske som indholdet i Brødrene Grimms og andre eventyr, der blev samlet og udgivet i 1800-t. Schwind malede flere sådanne eventyrbilleder, hvis stemning allerede i samtiden og endnu mere i eftertiden opfattedes som karakteristisk for den sene tyske romantik, skønt der mere er tale om biedermeier. Romantik. Dorothea Viehmann i Niederzwehren, brødrene Grimms hovedmeddeler, fortæller eventyr, mens de følgende generationer lytter. Således førtes traditionen videre — eller således ville man gerne se det. Træsnit efter maleri af Louis Katzenstein (1822-1907).

 1. Campingpladser caorle italien food
 2. Black friday bedste
 3. Skriv dig jesus på mit hjerte
 4. Kenzo t shirt til mænd