Helly hansen regntøj dame college

Co2 Udledning Fordeling

Saturday, 03-Oct-20 09:36:05 UTC

​En typisk husstands elforbrug udledte sidste år mindre CO2 end året før. Hvor en husstand i 2014 udledte 1. 216 kg CO2, udledte den 808 kg sidste år. (Baseret på et elforbrug på 4. 000 kWh) Det viser 's Miljødeklaration for el for 2015. Strøm flyder mellem elproducenter og forbrugere og på kryds og tværs af landegrænser. Den ene time kan Danmark eksportere strøm fra vindmøller eller kulkraftværker, og den næste time køber vi vandkraft, solcellestrøm, kulkraft eller atomkraft fra vores nabolande. Strøm er en blanding af dansk produktion, og det vi køber i udlandet. Da el ikke har nogen "farve", kan man ikke præcist se, om det er vindmøllestrøm, strøm fra solceller eller kulkraftværker eller noget helt fjerde, der kommer ud af den enkelte forbrugers stikkontakt. Men når man laver en samlet gennemsnitsberegning, så stiger andelen af vedvarende energikilder i vores elforbrug, mens kul, brunkul og naturgas falder. Herunder er brændselsfordelingen af elforbrug for 2015 udspecificeret. (2014 i parentes).

Co2 udledning fordeling danmark

Energibevidst projektering af nybyggeri. Fjernvarmekonverteringer hvor naturgasfyrede bygninger omlægges til mere miljøvenlig fjernvarme. Fokus på lejeaftaler, hvor der i forbindelse med indgåelse af nye lejeaftaler stilles krav om lejemålets energistandard. Kompetence- og organisationsudvikling. J. nr. 13. 03. 00P16 12 Sag: 2010/00743 004 4. Boliger CO2 -mål for boliger Gladsaxe Kommune vil arbejde for at nedbringe CO2 - udledning en fra boliger i Gladsaxe med 15 procent i 2020 i forhold til niveauet i 2007. Det svarer til en reduktion på 20. 000 tons CO2 og udgør 26 procent af det samlede mål for CO2 -reduktion i Gladsaxe. Husholdningerne i Gladsaxe udleder omkring 31 procent af den samlede mængde CO2 indenfor kommunegrænsen. Udledningen stammer dels fra opvarmning af boliger, dels fra belysning og brug af el-apparater som for eksempel hårde hvidevarer, computere og tv. Fordeling af CO 2- udledning Boliger Handel og service Industri Offentlig sektor Affald og spildevand Trafik Fornuft og målrettethed skal skabe bæredygtige husholdninger Boliger er en af de store kilder til CO2 - udledning i samfundet, og der er et stort potentiale for at reducere CO2 - udledning en her.

Co2 udledning fordelt på sektorer

Klimaforskere advarer om, at der ikke bliver gjort nok i de store lande for at nedbringe udledningen af CO2. Den globale udledning af CO2 fra fossile brændstoffer steg i år til et rekordhøjt niveau. Det viser tal fra en rapport lanceret af organisationen Global Carbon Project, der er ledet af forskere og økonomer og forsøger at tackle problemet med stigende udledning af drivhusgasser. Det skriver de amerikanske medier The New York Times og The Atlantic. Det er tredje år i træk, at den globale udledning af CO2 stiger. - Det er naturligvis skidt, siger forsker Rob Jackson, som står bag rapporten, til The Atlantic. - Det er et år mere, hvor vi fortsætter med rekordhøje udledninger af CO2. Årene glider fra os, siger han. Kina står for størstedelen af verdens samlede CO2-udledning med 26 procent. USA følger efter med 14, EU-landene med ni og Indien med syv procent. USA og EU udleder mindre Rapporten viser dog gode takter. Udledningen fra industrier står til at stige med 0, 6 procent i år. Det er en langt mindre stigning end i 2017, hvor den steg 1, 5 procent, og 2018 med 2, 1 procent.

Københavns Kommune beregner hvert år CO2-udledningen fra byen. Årlig opgørelse af CO2-udledningen Hvert år bliver den samlede CO2-udledningen fra København gjort op ved hjælp af den kommunale CO2-beregner. CO2-regnskabet opfatter eksempelvis udledningen fra el- og fjernvarmeforbruget og fra trafikken. Mange af de data eller oplysninger, som danner grundlag for et års CO2-regnskab, er ofte først klar i løbet af foråret året efter. Derfor bliver det nyeste CO2-regnskab typisk offentliggjort i april eller maj.

Rekord lav CO2-udledning fra elforbrug i 2015

Her kan USA og EU-landene bryste sig med, at hver deres forbrug af kul faldt med ti procent i 2019. Det steg dog i Kina med en procent, og landet står nu for halvdelen af den globale kulproduktion, oplyser Rob Jackson til The Atlantic. Kinas storforbrug af kul har hjulpet landet med at nå resten af verden rent økonomisk. Men Kinas udledning af CO2 per person har nået nu gennemsnitsniveauet i Europa. Selv om USA's fald i kulforbrug er positivt, er stigningen af brugen af naturgas ikke et godt tegn. - Naturgas udleder mindre CO2 end kul, men det betyder bare, at man koger planeten langsommere, siger Glen Peters til The New York Times.

  • Trægrunder | Køb billig grunder til træ |  Find grundmaling her →
  • CO2-udslipning (FORSØG) - YouTube
  • Regeringens stresspanel vil lukke Forældreintra - politiken.dk
  • Hvorfor havde danmark kolonier
  • Co2 udledning fordeling
  • Minions trailer dansk
  • Søgårdsvej 27, 2820 Gentofte | Ejendomme | SB2007 | Estate Ejendomsmægler
  • CO2-udledning fra København
  • Co2 udledning fordeling procent

Derudover formåede både USA og EU-landene i år at skære ned på deres udledning af CO2, mens Indiens udledning steg meget mindre end forventet, skriver The New York Times. Den globale udledning af kul, der er det mest forurenende af alle fossile brændstoffer, faldt overraskende med 0, 9 procent i 2019. Til gengæld er det globale olie- og naturgasforbrug steget. Olie og naturgas forurener mindre end kul, men der er stadig tale om fossile brændstoffer. Det kan lyde positivt, men det er ikke nok, advarer forskere. Hvis Jorden skal undgå flere hedebølger, længere tørker og hungersnød som følge af klimaforandringer, skal den globale udledning af CO2 falde støt hvert år og nå nul inden slutningen af det 21. århundrede. - Hvert år, hvor udledningen stiger bare en lille smule, gør det opgaven med at bringe den ned igen meget sværere, siger Glen Peters, der er forskningsleder i Centeret for international klimaforskning i Norge og som bidrog til rapporten, til The New York Times. Rapport kommer midt i klimatopmøde Rapporten lander samtidig med, at diplomater fra over 190 lande er samlet til et FN-topmøde i Madrid for at diskutere nedbringelse af drivhusgasser.

Global udledning af CO2 i 2019 slår rekord - TV 2

Forsøg: Co2 udledning - YouTube

Forslag til nye aktiviteter – som vil kunne indgå i indsatsen på længere sigt Fokus på elbiler Der er et stort potentiale i at udbrede elbilerne. Det vil for eksempel kræve, at der etableres ladestationer forskellige steder i Gladsaxe. Reduktion af energiforbrug til IT Knap 10 procent af kommunens strømforbrug stammer i dag fra brugen af IT. Nye muligheder, flere arbejdsstationer og større datamængder betyder imidlertid, at energiforbruget til IT vil stige de næste år. Samtidig udvikler de tekniske muligheder for energibesparelser sig med lynets hast. Gladsaxe Kommune vil også i årene fremover have fokus på at finde nye veje til energibesparelser på IT-området. Fokus på CO2 i politiske beslutninger En række af de beslutninger, de politiske udvalg og Byrådet træffer, får stor betydning for kommunens CO2 - udledning. Gladsaxe Kommune vil udvikle et værktøj, der gør det muligt at indarbejde en beregnet CO2 -belastning i relevante beslutningsgrundlag til politikerne. Energihandlingsplan for kommunens bygninger Gladsaxe Kommune ejer ca. 220 adresser(ejendomme, lejemål og selvejende institutioner) med et samlet bygningsareal på knap 370.