Helly hansen regntøj dame college

Hvor Varm Er Jordens Kerne

Saturday, 03-Oct-20 17:48:29 UTC

De lette rester som siliciumforbindelser (sten) gasser, kalium, natrium, litium, calcium, magnesium og bariumforbindelser mener man lagde sig på overfladen, lidt ligesom skrællen på et æble. Astroidebæltet imellem Mars og Jupiter Jordens massefylde Indre/ydre kerne: Gennemsnitsdensiteten af den indre kerne menes at være 13. 500 kg/m 3, tryk ca. 3, 3*10 11 N/m 2, temperatur ca. 5400 ºC, smeltet dog delvist fast på grund af trykket, radius ca. 1250 km. Udenom den indre kerne ligger et jernlag med en ydre radius på ca. 3470 km og (gennemsnitsdensitet 10. 000 til 12. 000 kg/m 3, tryk imellem 1, 4*10 11 og 3, 2*10 11 N/m 2, temperatur 4400 – 6100 ºC, smeltet). Kappen: Derfra og næsten helt ud, radius 6330 km, ligger kappen, som stort set består af stenarter med gennemsnitsdensitet 4000 kg/m 3, tryk imellem 1, 4*10 11 og 0, 019*10 11 N/m 2, temperatur 500 – 900 ºC. Den er derfor delvist smeltet. Skorpen: Og endeligt helt yderst ligger skorpen, som i gennemsnit er ca. 40 km tyk, og som har en gennemsnitsdensitet omkring 3000 kg/m 3.

Hvor varm er jordens kerne l

Skorpen er ikke ensartet tyk og varierer fra 3-30 miles tyk. Den tykkeste del af jordskorpen er kendt som kontinentale skorpe og findes, hvor der er jord. Den tyndeste del af skorpen er kendt som oceanisk skorpe og findes under havene. Skorpens temperatur varierer med dybden: jo dybere du går, jo varmere er den. Jordens overflade er opdelt i stykker kendt som tektoniske plader. Linjen, hvor to plader mødes, kaldes en grænse eller en fejllinje. Den største af alle tektoniske plader er Pacific Plate, der sidder under Stillehavet og har et areal på 103 millioner km 2. Disse plader bevæger sig konstant, men ikke meget hurtigt; de bevæger sig kun et par centimeter hvert år. De bevæger sig på grund af magma bevægelse i mantlen; pladerne "flyder" oven på kappen. Nogle gange sidder disse plader fast og bevæger sig ikke forbi hinanden. Dette lagrer elastisk potentiel energi, og når pladerne glider, frigives denne energi som seismiske bølger. Hvis den frigjorte energi er stor nok, kan disse seismiske bølger være meget store og er kendt som jordskælv.

Så langt ned kan vi slet ikke bore, og vores udnyttelse af varmeflux (og alle andre boringer, vi laver) forstyrrer slet ikke dannelsen af magnetfeltet. Engang langt ud i fremtiden – om mange milliarder år – vil Jordens indre være kølet af og den ydre kerne størknet, og så vil Jordens magnetfelt være betydeligt mindre end i dag. Jorden indre kerne er netop størknet jern og nikkel, hvilket blev opdaget i 1936 af den danske forsker og seismolog Inge Lehmann – læs mere her:

Et par læsere vil gerne vide, om kloden bliver koldere, hvis man stjæler varme til geotermisk energi. Det svarer Geus på. Vores læser Arne Jensen har spurgt: Hvis al opvarmning i husene skal foregå med geotermisk energi, altså at man 'stjæler' varme fra Jordens indre, så vil kloden jo blive koldere. Hvad vil det betyde for klimaet på Jorden? I samme boldgade spørger Jeppe Sørensen: Vil jordvarme, hvor man borer flere kilometer ned i jorden og udnytter varmen til at producere el og varme med, sætte kernerne i Jordens indre i stå og sætte Jordens magnetfelt ud af kraft? Hvad vil der ske med Jorden, hvis hele verdens energi skulle komme fra jordvarme? Og hvor meget varme skal der tappes, for at sætte rotationerne i Jordens kerne i stå? Seniorforsker hos Geus Trine Dahl-Jensen svarer: Jorden indeholder en meget stor mængde varme og afgiver hele tiden varme ud til rummet – varmeflux (Heatflow). Den ligger på gennemsnitligt 50-60mW/m2 på landjorden og er dels afkøling af varme fra Jordens dannelse, dels opvarmning pga.

Hvordan opstod Jordens kerne? – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

  • De bedste adresser for Finansiering Og Kredit i Allerod - (Din søgning gav 17 resultater) - Lokal Infobel.DK
  • Paradis Frederiksberg, Godthåbsvej – Paradis
  • Hvor varm er jordens kerne
  • Kreatin monohydrat bivirkninger
  • Fælge bmw 4 serie
  • Hvor stor er grønland
  • Ekstra bolde til stigegolf
  • Lægerne på banegården tinglev
  • Hvor varm er jordan's kerne in texas
  • Hvor varm er jordan's kerne x

Interaktionerne mellem pladerne er enten konvergente, divergerende eller transformerer grænser. Ved en konvergent grænse bevæger plader sig mod hinanden. Hvis grænsen er mellem oceanisk skorpe og kontinental skorpe, vil den oceaniske skorpe bevæge sig under (undervise) den kontinentale plade, fordi den oceaniske skorpe er mere tæt. Hvis to oceaniske plader mødes, subducerer den tættere plade under den mindre tætte plade. Når to kontinentale plader mødes, skubber de op mod hinanden og kan danne bjergkæder. Ved en afvigende grænse bevæger plader sig væk fra hinanden. Ny skorpe dannes ved, at varm magma stiger og skubber sig op fra mantlen gennem rummet mellem pladerne. Et eksempel på dette er Mid-Atlantic Ridge. Hvert år vokser Atlanterhavets bredde med 2, 5 cm på grund af ny lithosfære. Ved en transformationsgrænse bevæger plader sig forbi hinanden. Grænsen mellem den nordamerikanske plade og Stillehavspladen er et eksempel på denne interaktion. *(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig) © 2020 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.

De tiltrak så ved massetiltrækning (det man også kunne kalde tyngdekraft) flere stumper og de mange sammenstød plus den potentielle energi opvarmede klumperne, så de smeltede sammen. Snit af jordens opbygning Jordens indre kerne er stort set nikkel samt krom, jern og svovl Det antages, at jordens dannelse [lidt afhængig af, hvordan man definerer denne] ligger omtrent 10 millioner år efter solens dannelse. Sammenstødenes varme, og kompressionen ved sammentrækningen plus koncentrationen af radioaktive grundstoffer i blandingen betød at sten/metalklumpen blev smeltet, og de tunge dele søgte ind imod midten på grund af tyngdekraften. Så metaller, især jern og nikkel, blev en kugle midt i jorden, og den udgør således jordens kerne. Det vi har på overfladen er resterne, eller det er kommet senere som meteoritter eller interplanetarisk støv fra rummet. Nedfald fra rummet drejer sig i dag om i størrelsesorden 15. 000 tons pr. år af både støv og meteorer. Har det været konstant, er det indtil nu i alt ca. 7*10 16 kg, og det kan godt have været mere i det tidlige solsystem, så det er ikke ubetydeligt.

Med venlig hilsen Morten Bo Madsen Malte Olsen Densitet/massetæthed Massefylde (densitet) er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. Massefylden er tætheden af massen per rumfang. En liter vand har større tæthed end en liter luft, og derved større massefylde. Massefylde omtales også som densitet eller massetæthed. Vægtfylde er en ældre betegnelse, som dog stadig er i almindelig brug uden for fagkredse, og rumvægt anvendes udelukkende som kornmål. Massefylde betegnes med det græske bogstav (Rho) \rho. Massefylden er temperaturafhængig, da de fleste stoffer i nogen udstrækning udvider sig ved opvarmning, og trækker sig sammen ved afkøling, uden at massen ændres. For gassers vedkommende er massefylden også trykafhængig, idet (ideale) gassers volumen er proportionalt med produktet af tryk og temperatur. Når man angiver massefylden, bør man derfor også altid angive ved hvilken temperatur, og for gassers vedkommende tillige ved hvilket tryk, massefylden er målt. Læs mere på Wikipedia >>