Helly hansen regntøj dame college

Søg Om Permanent Opholdstilladelse

Sunday, 04-Oct-20 05:54:09 UTC
  1. 1. Dansk udlændingelovgivning - samfundsfag i c-klassen
  2. Permanent ophold (efter 5 år) for EU-borgere - Dit Europa

Hvis du opfylder den betingelse, kan du anmode om et permanent opholdskort, som bekræfter din ret til at bo permanent i det land, du bor i nu, uden betingelser. Dette adskiller sig fra beviset for registrering, som er obligatorisk i mange lande. Det permanente opholdskort er ikke obligatorisk. men det kan være godt at have, når du skal henvende dig til myndighederne eller i forbindelse med administrative formaliteter. Myndighederne kan ikke længere bede dig om at bevise, at du har et arbejde, tilstrækkelige midler, sygesikring og så videre. Ansøgning om et permanent opholdskort For at få et dokument, der bekræfter din ret til permanent ophold skal du fremlægge bevis for, at du har boet lovligt i landet i 5 år. Du skal sende forskellige former for dokumentation med din ansøgning, afhængig af din situation (lønmodtager, selvstændig, jobsøgende, pensionist, studerende). Dette kunne omfatte: et gyldigt bevis for din registrering ved din ankomst i dit værtsland bevis for, at du har boet i landet, forsyningsregninger og lejekontrakter bevis for, at du har arbejde, studeret, været selvstændig, forsøget dig selv eller søgt arbejde, lønsedler, kontoudtog, skatteopgørelser Myndigheder skal udstede det permanente opholdskort så hurtigt som muligt og må ikke kræve mere for det, end hvad en statsborger i landet skal betale for et id-kort.

1. Dansk udlændingelovgivning - samfundsfag i c-klassen

Udlændingestyrelsen er den myndighed, som modtager og behandler ansøgninger om asyl samt anden opholdstilladelse. Antallet af asylansøgninger og opholdstilladelser fejlsøges ikke. Læs mere om statistisk behandling Relevans Ministerier, politiske partier, pressen og privatpersoner anvender statistikken til offentlige og private planlægningsformål samt som indspark til den offentlige debat. Læs mere om relevans Præcision og pålidelighed Det vurderes, at kvaliteten af oplysningerne gennemgående er høj. Læs mere om præcision og pålidelighed Aktualitet og punktlighed Udgivelsestidspunktet er afhængigt af dataleverance fra Udlændingestyrelsen. Som oftest udkommer kvartalstallene inden 90 dage efter kvartalets afslutning. Indvandringer med oplysninger om opholdstilladelse udkommer oftest ca. 6 måneder efter årets afslutning. Læs mere om aktualitet og punktlighed Sammenlignelighed Statistikken er sammenlignelig over tid og kan også sammenlignes internationalt. Læs mere om sammenlignelighed Tilgængelighed Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Permanent ophold (efter 5 år) for EU-borgere - Dit Europa

Rokaia på 80 år skal have hjælp døgnet rundt, men venter på tredje år på en opholdstilladelse Hun er statsløs palæstinenser, og ifølge læger er hun så dement, at hun ikke vil kunne klare sig selv i fem minutter uden hjælp. Alligevel har hun ventet siden april 2017 på at få afgjort, om Danmark i henhold til en principiel dom fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol vil give hende humanitær opholdstilladelse. Eller om hun skal udsendes til Libanon, hvor hun hverken har familie eller netværk

  • Frivilligt arbejde - STA Travel Danmark
  • Medborgerskabsprøven | Tilmeld dig online | Opholdstilladelsesprøven
  • Ansøg om tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af ophold efter EU-retten
  • Kan man reparere en Glaskeramisk kogeplade? Og kan.... -