Helly hansen regntøj dame college

Regulering Af Rævehvalpe

Saturday, 03-Oct-20 14:28:06 UTC
 1. Dod af

TEKST OG FOTOS: PER KAUFFMANN Revierjæger P. Rørbæk skriver i sin bog "Vildtpleje" fra 1928: "Ræven, den røde, den smukke og snilde Røver den berygtede og berømte Fribytter og Drabsmand! Almindelig kendt, frygtet og hadet som en Djævel af næsten alle mindre Skabninger og efterstræbt af Mennesker for Pelsens Værdi og for de Skarnsstreger han bedriver. " Rørbæk slår senere i bogen fast, at den bedste måde at efterstræbe ræven på er med bøssen, men giver dog også udførlige anvisninger på både udgravning af de spæde hvalpe og anvendelse af stryknin og sakse. Sådan var natursynet dengang for næsten hundrede år siden, hvor ædelvildtet var et udkomme og alt, der ikke kunne sælges til vildthandleren, var uønsket. I vores tid har efterstræbelse af rævehvalpe ændret betegnelse til det nutidens mere politisk korrekte udtryk: Regulering. Det skete i forbindelse med, at jagttiderne blev ændret for nogle år siden, idet også bekendtgørelsen om vildtskader samtidig blev revideret. Som noget nyt blev det nemlig tilladt at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden > REGULERING AF RÆVEHVALPE

Dod af

Joshua Mayer, Flickr. I forbindelse med at jagttiderne blev revideret sidste år, blev bekendtgørelse om vildtskader samtidig revideret. Som noget nyt blev det tilladt at regulere rævehvalpe uden for graven 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang i perioden 1. juni til 31. august. Det fremgår af bekendtgørelsens §5 stk. 6: Stk. 6. Regulering af ræv med riflet våben kan ske fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Regulering af ræv i medfør af stk. 1-5, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger. I jagttiden fra 1. september til 31. august er det fortsat kun tilladt at drive jagt fra solopgang til solnedgang.

Ingen tvivl om der er ræv i omradet. Han havde på sin ejendom mindst to kuld. Det ene med seks hvalpe, det andet med syv. I den situation gør det vel ikke noget at tynde lidt ud i dem? Men hvor udbredt er egentlig reguleringen af de hvalpe? Ja, fra de yderligere informationer som nogle jægere afgiver i forbin-delse med indberetning af deres vildtudbytte, ved vi fra sæsonerne 2012/13 og 2013/14 en del mere om køn, alder og tidspunkt for nedlæggelsen af 13. 000 ud af de ca. 65. 000 ræve, der blev nedlagt i de to sæsoner. For eksempel ved vi, at næsten 90% af udbyttet var voksne ræve, og at der i begge sæsoner blev der skudt flere hanner end hunner. Med udgangspunkt i afskydningstallet for det følgende jagtår, altså 2014/15, hvor der blev nedlagt ca. 31. 000 ræve, udgjorde hvalpene i den sæson således kun knap 3. 500 individer. REGULERING AF RÆVEHVALPE

Stk. 6. Regulering af ræv med riflet våben kan ske fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Regulering af ræv i medfør af stk. 1-5, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger

øst for Gråsten i Sønderjylland. "Jeg går bevidst efter rævene, det er en utrolig spændende jagt, der i mine øjne næsten tangerer bukkejagten. Jeg har til formålet købt mig en Tikka T3 Varmint i. 223, en Swarovski kikkert med lys og ballistisk tårn og et par støtteben. Det er et meget effektivt sæt ud til 200 meter. Har siden også fået monteret lyddæmper, og det reducerede knald gør, at jeg af og til får mulighed for en doublé, eller kan skyde andet skud, hvis det første er en forbier. Det er ikke, fordi vi har flere ræve end vores naboforeninger, men da jeg først kom i gang for et par år siden, opdagede vi, at bestanden var meget større, end vi troede. Første år med regulering skød jeg 10 ræve. Jeg har siden forsøgt at slå det hvert år siden, og det toppede nok sidste år, hvor jeg nedlagde 17 ræve. I år får jeg kraftig konkurrence fra et par af de andre medlemmer, men de skal jo først lige lære fiduserne. " BRUG AF LOKKEKALD De fleste dyr, herunder især det unge afkom, er meget nysgerrige.

NYHEDER Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. 's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser. Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER Fra i dag den 1. juni er det tilladt at regulere rævehvalpe udenfor rævegraven. I henhold til Bekendtgørelsen om vildtskader, Kapitel 2, §5, stk. 5 og stk. 6, er det tilladt at regulere (læs: skyde) rævehvalpe i periden 1. juni til 31. august. Der er 2 omstændigheder som man skal notere sig, i forbindelse med reguleringen (læs: afskydningen) af rævehvalpene. Rævehvalpe må ikke jages ud af rævegraven, ved brug af hunde eller andet. Rævehvalpe må dagligt reguleres (læs: afskydes) i tiden fra 1½ time før solopgang, indtil 1½ time efter solnedgang. Rævehvalpe må reguleres (læs: afskydes) fra skydestige (hochsitz) og skydetårne (hochstande), som opfylder betingelserne i §1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Derfor kan lokning øge chancerne for succes, og især når det gælder større rævehvalpe, kan lokkejagt være meget effektiv. Dog er det ikke alle lokkekald, der virker lige godt, idet de hareskrig, man anvender senere på sæsonen, har en meget kraftig lyd og ikke altid virker på hvalpene. Måske er lyden lige voldsom nok for dem. I steder anbefaler jægere med erfaring i at kalde rævehvalpe at bruge en musepibe eller et lokkekald med fugleskrig. >

 1. Lackland af
 2. Bt fodbold fm tv
 3. Regulering rævehvalpe
 4. Frivilligt arbejde i udlandet for unge under 18: Ungdomsprojekter | Projects Abroad
 5. Danske jordbær er smagen af sommer
 6. Små hunde til salg
 7. Regulering rævehvalpe 2019
 8. Forventet lønudvikling 2019
 9. Alpha af
 10. Af bdu
 11. Filmen tine af herman bang
 12. Vejret i Kiev i juli - Godtur.dk
 1. Schleich dyrlægebil bilka store
 2. Supermarked åbent pense la presse